پروژه بهارستان

کارفرما: جناب آقای مهندس مؤمن

 

پروژه بهارستان  با سطح پایدارسازی شده ۶۰۰ متر مربع در مدت زمان ۱ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۸ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ و پایلینگ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۲۶۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۱۰۰۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو  اجرای پایدارسازی و خاکبرداری این گود را بر عهده دارد.

چالش ها

  • * خاک پروژه فاقد چسبندگی بود
  • * وجود ساختمان بسیار فرسوده و فاقد اسکلت و فنداسیون در ضلع فربی
  • * فضای کار بسیار محدود