پروژه مسکونی خیابان میرداماد

معرفی پروژه

پروژه مسکونی خیابان میرداماد  با سطح پایدارسازی شده ۲۳۰۰ متر مربع در مدت زمان ۴۰ روز به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۱۵ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ  پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۱۷۸۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۴۷۵۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود و همچنین خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.