مجتمع تجاری اداری ولنجک

معرفی پروژه

کارفرما: شرکت ساختمانی و تأسیساتی همپایه

 

پروژه تجاری اداری ولنجک با سطح پایدارسازی شده ۱۲۵۰ متر مربع در مدت زمان ۳ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۲۳ متر است که با استفاده از شیوه  انکراژ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۶۰۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۲۱۰۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود و همچنین خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.