پروژه برج باغ فشم

  معرفی پروژه

کارفرما: حاج آقا ارژنگ

مدیریت پروژه: آقای مهندس سجادیان

پروژه برج باغ فشم  با سطح پایدارسازی شده ۱۴۰۰ متر مربع در مدت زمان ۲ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۱۵ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۷۰۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۲۵۰۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود و همچنین خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.