مجتمع مسکونی اندرزگو

معرفی پروژه

کارفرما: آقای مهندس انصاری

 

پروژه مجتمع مسکونی اندرزگو  با سطح پایدارسازی شده ۷۵۰ متر مربع در مدت زمان ۲ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۱۲ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ  پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۵۰۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۲۰۰۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود و همچنین خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.

 

چالش‌ها

  • اضافه شدن ۶ متر به عمق طرح گود، پس از گودبرداری و پایدارسازی تا تراز ۱۱-
  • استفاده از سازه نگهبان در دیواره شمالی