پروژه FCC فرمانیه

کارفرما: حاج آقا خجسته

مدیریت پروژه: آقای مهندس تهرانی

پروژه هتل FCC فرمانیه دربند با سطح پایدارسازی شده ۳۰۰۰ متر مربع در مدت ۴ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۲۲ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ  پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۱۵۰۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۷۵۰۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود و همچنین خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.