مجتمع تجاری خیابان اندرزگو

معرفی پروژه

کارفرما: آقای مهندس شیرازیان- حاج آقا غروی

 

پروژه مجتمع تجاری خیابان اندرزگو  با سطح پایدارسازی شده ۸۰۰ متر مربع در مدت زمان ۲ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۱۳ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۶۰۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۲۲۰۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود و همچنین خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.