مجتمع مسکونی اشرفی اصفهانی

معرفی پروژه

کارفرما: آقای قربانی شریف

 

پروژه مجتمع مسکونی خیابان اشرفی اصفهانی  با سطح پایدارسازی شده ۳۸۷۵ متر مربع در مدت زمان ۳ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۳۲ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۲۵۴۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۵۲۱۵ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود و همچنین خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.

چالش‌ها

  • هندسه پیچیده و شکست‌های متعدد در گود
  • ریزشی بودن خاک و ضرورت استفاده از کسیسنگ برای حفاری گمانه
  • طولانی بودن گمانه مهارها و دشواری حفاری