مجتمع مسکونی دربند

معرفی پروژه

کارفرما: آقایان مهندس جهانی – مهندس صادقی

 

پروژه مجتمع مسکونی دربند  با سطح پایدارسازی شده ۱۴۰۰ متر مربع در مدت زمان ۲ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۲۴ متر است که با استفاده از شیوه انکراژ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۱۰۰۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۲۰۰۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود و همچنین خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.

چالش‌ها

  • سنگی بودن بستر خاک
  • سرمای هوا
  • شیب دار بودن محل خاکبرداری