مجتمع مسکونی کاشانک

معرفی پروژه

کارفرما: حاج آقا حسینی

مدیریت پروژه: آقای مهندس قندی

پروژه مسکونی کاشانک  با سطح پایدارسازی شده ۶۰۰ متر مربع در مدت زمان ۲ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۱۲ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۱۵۰۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۱۲۰۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود و همچنین خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.

 

 

چالش‌ها