پروژه مسکونی اختیاریه

معرفی پروژه

کارفرما: آقای مهندس شیرازیان – حاج آقا غروی

 

پروژه مسکونی اختیاره  با سطح پایدارسازی شده ۲۰۰۰ متر مربع در مدت زمان ۴۵ روز به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۱۵ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۱۷۰۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۴۳۵۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود و همچنین خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.

چالش‌ها

– پس از گودبرداری و پایداریسازی دیواره گود تا تراز ۱۱-، تصمیم کارفرما بر این شد که به عمق گود ۶ متر اضافه شود. مهندسان شرکت آنیلکو با توان فنی و دانش اجرایی خود، پس از انجام مطالعات لازم و تمهیدات مورد نیاز، تصمیم کارفرما را به نحو احسن عملی کردند.

  • همانطور که در تصاویر زیر مشهود است، دیواره شمالی این گود با استفاده از سازه نگهبان پایدارسازی شده است.