پروژه خیابان اردستانی

معرفی پروژه

کارفرما: آقایان حاج آقا کریم زاده – حاج آقا رهگوی

پروژه خیابان اردستانی  با سطح پایدارسازی شده ۲۵۰۰ متر مربع در مدت زمان ۲ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۱۷ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ و پایلینگ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۱۷۸۵۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۲۵۰۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو  اجرای پایدارسازی دیواره گود و همچنین خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.

چالش‌ها

  • درصد رس (خاک نا مطلوب) در محل این پروژه بسیار بالا بود، به گونه‌ای که بیش از ۹۰ در صد خاک محل را رس تشکیل می داد.
  • در هنگام گودبرداری و پایدارسازی دیواره گود در تراز ۱۰-، به سفره آب زیرزمینی برخورد شد، که مهندسان شرکت آنیلکو با دانش و تجربه بالای خود، آب زیر زمینی را مهار کرده و بر این چالش غلبه کردند.
  • در هنگام گودبرداری و پایدارسازی دیواره‌های گود، به حفرات و قنوات و دالان های قدیمی زیادی برخورد شد.
  • در دیواره گود قبرستان قدیمی وجود داشت.