پروژه مسکونی بوکان

معرفی پروژه

کارفرما: آقای مهندس منایی

 

پروژه مسکونی بوکان  با سطح پایدارسازی شده ۲۱۰۰ متر مربع در مدت زمان ۳ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۴۰ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۲۱۰۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۳۱۵۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود و همچنین خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.