مجتمع تجاری میلاد مال

معرفی پروژه

کارفرما: حاج آقا محمود علوی

پروژه مجتمع تجاری میلادمال واقع در محدوده آریاشهر  با سطح پایدارسازی شده ۲۲۰۰ متر مربع در مدت زمان ۵ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۲۷ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ و پایلینگ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۱۸۰۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۴۰۰۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود و همچنین خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.

چالش‌ها

وجود ساختمان همسایه ضلع غربی که ۴ طبقه بدون اسکلت و فنداسیون ساخته شده بود. این ساختمان دارای زیرزمین غیر قانونی بود که دیواره این زیرزمین خارج از راستای دیوار حمال ساختمان احداث شده بود که این امر منجر به انتقال بار حاصل از وزن ساختمان به جدار خاک با ضخامت ۴۰ سانتی متر شده بود.