هتل ویستریا پالاس

معرفی پروژه

کارفرما: آقای دکتر صدری

مدیریت پروژه: آقای مهندس تهرانی

پروژه هتل ویستریا پالاس دربند  با سطح پایدارسازی شده ۴۵۰۰ متر مربع در مدت زمان ۷ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۳۶ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ و پایلینگ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۴۰۰۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۹۵۰۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود و همچنین خاکبرداری این پروژه را بر عهده داشت.

 

چالش‌ها

– وجود تخته سنگ و قلوه سنگ (با ابعاد بالا) در دیواره گود

  • وجود آب از تراز ۲۷-
  • وجود حفرات و قنوات قدیمی پیرامون گود
  • عمق زیاد و مساحت کم گود
  • تقریبا ۳ گوش بودن گود (کم شدن عرض کار در قسمت جنوبی)
  • طول بالای حفاری گمانه مهارها