پروژه تراس دربندسر

معرفی پروژه

کارفرما: جناب آقای مهندس برادران

مدیریت پروژه: جاب آقای مهندس کدخدایی

پروژه تراس دربندسر واقع در محدوده پیست اسکی دربندسر با سطح پایدارسازی شده ۴۰۰۰ متر مربع در مدت ۴ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۴۸ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۵۰۰۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۷۰۰۰ متر طول است.

چالش‌ها

  • سنگی بودن دیواره ها
  • تراوش آب های محبوس در بین لایه های سنگ در ترازهای مختلف
  • عمل آوری خاص و دقیق به علت سردی زیاد هوا
  • هوازدگی و پودر شدن سنگ ظرف مدت ۲۴ ساعت و محدودیت زمانی جهت اجرای شاتکریت پس از پانل برداری